Skip to content

Phạm Ngọc Hưng

Là một thám tử tư có tiếng tại Việt Nam. Ông đã thực hiện nhiều cuộc điều tra thành công và giúp đỡ nhiều khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp.